محل تبلیغات شما
در پی بمب‌گذاری در دفتر نخست‌وزیری در ۸ شهریور و مرگ محمدعلی رجایی رئیس‌جمهور، شورای موقت ریاست‌جمهوری به عضویت هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس و عبدالکریم اردبیلی رئیس دیوان عالی تشکیل، و محمدرضا مهدوی کنی را که عهده‌دار سمت وزارت کشور در کابینهٔ باهنر بود به نخست‌وزیری برگزید. وی در ۱۱ شهریور ۱۳۶۰ کابینه موقت خود را تشکیل داد و وزرا را به مجلس معرفی کرد. دولت موقت مهدوی کنی پس از ۲ ماه اداره کشور، در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب علی ‌ای

دوران اصول‌گرایی احمدی‌نژاد

دوران اصلاحات خاتمی

دوران سازندگی رفسنجانی ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی

موقت ,مهدوی ,کنی ,دولت ,محمدرضا ,پی ,مهدوی کنی ,دولت موقت ,در پی ,محمدرضا مهدوی ,خود را

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

از دل من تا ابدیت...