محل تبلیغات شما
دوره ریاست جمهوری خاتمی از برهه‌های مهم تاریخ ی ایران است نیازمند منبع شعار جامعه مدنی وی که بعدها در قبال سکوت وی توسط علی ‌ای به‌عنوان برداشتی از مدینه النبی نام برده شد در کنار توسعه ی از شعارهای اصلی وی بود. در همین راستا وی انتخابات شوراهای شهر و روستا را که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده بود، برای اولین بار برگزار کرد، ۲۹ و فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ی در فضایی باز تر از دولت‌های قبل و بعد انجام شد، نیازمند منبع در عین حال

دوران اصول‌گرایی احمدی‌نژاد

دوران اصلاحات خاتمی

دوران سازندگی رفسنجانی ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی

وی ,ی ,منبع ,نیازمند ,جمهوری ,خاتمی ,نیازمند منبع ,بود، برای ,شده بود، ,تصریح شده ,اسلامی تصریح

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها